Tehdään yhdessä erilaisia sisältöjä sähköpostiviesteihin

Vinen käytännönläheinen käyttäjäwebinaari

Lue ohjeet      |      Katso nauhoite    

Erilaisia sisältöjä eri tilanteisiin

Sähköpostimarkkinoinnin sateenvarjon alle mahtuu monenlaista sisältötyyppiä. Yrityksesi voi lähettää yleisiä uutiskirjeviestejä, primary optimoituja tietoiskuja, Outlook-tyylisiä myyntikirjeitä, erilaisia tapahtumakutsuja, automaatioviestejä ja monia muita. Arjessa kiire voi kuitenkin tukahduttaa luovuuden, jolloin sisällöt helposti jämähtävät toistamaan samaa kaavaa. Tämän vuoksi teemme yhdessä nyt erialisia sisältöjä yrityksenne tarpeisiin. 

Ensimmäinen viesti uudelle kohderyhmälle

Vinestä voit itse napata helposti käyttöösi uutta kohderyhmää tai vuot tuoda Vineen uusia kontakteja yrityksesi erilaisista rekistereistä. 

Näille, täysin uusille kohderyhmille viestiminen eroaa tutuista kontakteista. Täysin uuteen kohderyhmään viestittäessä sisällön on hyvä olla informatiivista ja helposti lähestyttävää. Viestin tehtävä on herättää mielenkiintoa. 

Uutta kohderyhmää lähestyttäessä ensimmäisen viestin ei kannata olla agressiivisesti myyvä tai aktivointiin ohjaava, sillä tämä viesti koetaan helposti luotaantyöntäväksi. Kuvittele omalta kohdaltasi tilannetta, jolloin olet saanut ensimmäistä kertaa viestin joltain sinulle entuudestaan tuntemattomalta yritykseltä. Mitä asioita olet viestissä arvostanut ja mitkä asiat viestissä ovat vuorostaan ärsyttäneet. Usein esimerkiksi agressiivisesti myyvät ja tarjouksia mainostavat viestit häiritsevät, ja niiden vuoksi sähköpostimarkkinointiviestit kielletään herkästi. Tällöin menetät hyvän potentiaalisen asiakkaan heti lähtöviivoilla.

Ensimmäisessä viestissä kannattaakin erityisesti panostaa asiakaslähtöisyyteen. Mikä asia yrityksessäsi/palveluissanne on sellaista, josta oppiminen/lukeminen on kohderyhmällesi mielekästä? Mitkä asiat tuottavat arvoa.

Ensimmäiseen viestiin ei myöskään kannata puskea kaikkea tietoa maan päällä. Pidä sisällöt rajattuina, keskity esimerkiksi vain yhteen teemaan ja kerro siitä tiiviisti. Viestillä tarjoat esimakua ja herätät kiinnostuksen, sekä luot pohjaa tulevia viestejä varten. 

Lisäksi viestin tulee aina sisältää GDPR-asiat: viestit pitää pystyä perumaan, lukijan täytyy päästä tutustumaan tietosuojaan helposti ja viestissä täytyy näkyä jollain tavalla syy, miksi henkilö saa viestin. 

Muistilista uuden kohderyhmän lähestymiseen:

🚀 Pidä viesti informatiivisena, älä pyri heti myymään tai luomaan reaktioita. 
🚀 Pidä sisältö rajattuna, tarjoa tietoa tietystä aiheesta tiiviisti. 
🚀 Muista GDPR-teemat: poistumismahdollisuus, tietosuoja ja syy viestin saamiseen. 

Asiakasviestintä

Yksi yleisin muoto sähköpostimarkkinoinnissa on asiakasviestintä. Asiakasviestintä eroaa muusta viestinnästä siinä, että yrityksesi on jo tuttu yrityksellesi. Tällöin myös sisällön on hyvä erota uusasiakashankintaan tähtäävästä viestinnästä.

Asiakkaille viestittäessä voivat viestit tähdätä asiakassuhteen ylläpitoon, tiedottamiseen, opettamiseen tai esimerkiksi palvelutietojen päivittämiseen. Asiakasviestinnän tehtävä on yleensä muistuttaa asiakkaitasi siitä, että olette olemassa sekä kertoa miten he saavat "kaiken ilon irti" teidän palveluistanne tai tuotteistanne. Asiakasviestinnän kannattaa olla tasaista, esimerkiksi kerran kuukaudessa tai kvartaalissa, jotta asiakkaanne eivät missään vaiheessa unohda olemassaoloanne. Useat kilpailijanne todennäköisesti havittelevat myös asiakkaitanne, joten jatkuvalla yhteydenpidolla vahvistatte asiakassuhdetta. 

Asiakkaille viestittäessä tärkeintä on luottamuksen rakentaminen. Avoimella viestinnällä vahvistatte asiakkaanne uskoa palveluunne. Sisällöiltään viesteissä voitte kertoa hyvin samoja asioita kuin muussa viestinnässänne, kuitenkin pitäen mielessä, että asiakas tuntee jo yrityksesi - sinun ei tarvitse vakuttaa heitä asiakkaaksenne, vaan siitä, miksi juuri teidän kanssanne kannattaa jatkaa yhteistyötä.

Muistilista asiakasviestintään:

🚀 Ylläpidä asiakassuhdetta - tarjoa sellaisia sisältöjä, joista on lisäarvoa asiakkaalle.  
🚀 Pidä yhteyttä tasaisesti. Ellei yritykselläsi ole markkinajohtajuutta on suuri todennäköisyys, että myös kilpailijat havittelevat asiakastasi, jolloin jatkuva yhteydenpito on tärkeää. 
🚀 Rakenna luottamusta - Avoin asiakasviestintä valaa uskoa yhteistyöhön ja vahvistaa luottamusta yritykseenne.

Tapahtumaviestintä

Tapahtumia varten viestintään kuuluu useita eri vaihteita, joissa hyödynnetään automaatiikkaa. 

Tapahtumaviestintään kuuluvat yleensä nämä neljä viestityyppiä:
✉️ Kutsuviesti - Kutsuviestillä kutsutte kohderyhmää osallistumaan tapahtumaan. Kutsuviesti on yleensä lyhyt ja ytimekäs viesti, jossa mennään suoraan asiaan. Tapahtumakutsun voi myös sulauttaa osaksi esimerkiksi uutiskirjettä, jos teema sopii. 
✉️ Vahvistusviesti - Vahvistusviesti lähtee osallistujalle automaattisesti, kun hän ilmoittautuu tapahtumaan. Vahvistusviestissä kerrataan yleensä mihin osallistuja on ilmoittautunut ja milloin tapahtuma järjestetään. Lisäksi viestissä yleisesti tiedotetaan tapahtumaprosessista. 
✉️ Muistutusviesti - Muistutusviestissä nimensä mukaisesti muistutetaan osallistujaa ilmoittautumisesta. Tämä viesti yleensä lähetetään päivää/kahta ennen tapahtumaa. Viestissä osallistuja saa tarkat ohjeet tapahtumaan.
✉️ Kiitosviesti - Tapahtuman jälkeen osallistujille lähetetään vielä kiitosviesti, jonka tehtävä on kiittää osallistumisesta ja ohjata asiakaspolulla eteenpäin - esimerkiksi katsomaan nauhoitteen tai lataamaan materiaalit. Näin asiakaspolku jatkuu loogisesti eteenpäin myös tapahtuman jälkeen.

Jälkiviestit osaksi asiakaspolkuja

Jälkiviestit ovat automaatiolla lähteviä viestejä, joiden tehtävä on pidentää asiakaspolkuja entisestään. 

Jälkiviestejä on monia erilaisia. Jälkiviestin voi lähettää esimerkiksi tietyn tunnisteen jälkeen, osana oppaan latauspolkua tai vaikka tapahtuman jälkiviestinä, jossa kannustetaan sopimaan tapaaminen yrityksen myyjän kanssa. 

Jälkiviestit voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan:
 🚀 Tiedottavat ja asiakaspolkua tukevat viestit - Tällaisia viestejä ovat esimerkiksi oppaan X lataajalle lähtevä viesti kahden päivän päästä aiheella "Lisätietoa aiheesta X" tai tietyn tunnisteen tai pistemäärän ylittäneelle henkilölle lähtevä viesti, joka laajentaa prospektin ymmärrystä ja herättää mielenkiintoa palata tutustumaan yrityksen sivuille. 
🚀 Myyvät ja tapaamiseen tähtäävät viestit - Nämä viestit ovat yleensä jonkun myyjän nimissä lähetettyjä viestejä, jotka lähtevät esimerkiksi kaksi päivää tapahtuman jälkeen. Viestit yleensä alkavat sanoin "osallistuit tapahtumaamme X - kerron mielelläni lisää aiheesta, voitaisiinko tavata". Toisaalta viestit saattavat sisältää esimerkiksi tarjouksen osallistujille tai vaikkapa entisille asiakkaille. 

Jälkiviestien tehtävä on ylläpitää yrityksen suhdetta asiakkaaseen ja tarjota arvokasta lisätietoa asiakkaalle mielenkiintoisesta aiheesta. Jälkiviesteillä pystyt myös räätälöimään asiakkaan asiakaspolkua sujuvasti. 

Vine Oy

Linnoitustie 3
02600 Espoo
info@vine.eu
myynti@rhv.fi