Tehdään yhdessä primary optimoitu sähköpostiviesti

Vinen käytännönläheinen käyttäjäwebinaari

Ohjeet viestin tekemiseen

Lue ohjeet      |      Katso nauhoite      |      Lue vastaukset kysymyksiin

Mitä on primary optimointi?

Primary optimointi on sähköpostimarkkinoinnissa käytettävä termi, jolla tarkoitetaan sähköpostien suunnittelua niin, että ne päätyvät sähköpostin vastaanottajan Ensisijaiseen kansioon. Primary optimoinnin merkitys on korostunut viimeisten parin vuoden aikana, kun sähköpostiohjelmat, kuten Google ja Outlook ovat panostaneet työkalujensa kyvykkyyteen tunnistaa markkinointiviesti entistä varmemmin. 

Ovathan yrityksesi sähköpostin tekniset asetukset kunnossa? Jotta primary optimoinnista voidaan keskustella täytyy yrityksellä olla perusasetukset (SPF- ja DKIM-tietueet) asetettuna palvelimille oikein. Näillä varmistetaan, että viestit eivät päädy Roskaposti-kansioon. Kun perusasiat on kunnossa, voidaan keskittyä primary optimointiin. Voit tarkistaa, että asetuksesi ovat kunnossa Vinen Sähköpostit-osion Asetukset-alavalikosta. 

Mitä sähköpostimarkkinoinnissa on tapahtunut?

Sähköpostimarkkinoinnissa on viimeisten vuosien aikana tapahtunut useita muutoksia, jotka vaikuttavat markkinoinnin arkeen. Primary optimoinnin ohessa myös sähköpostidata on muuttunut. Tässä merkittävimmät muutokset viime vuosilta:

- Automaattinen alakansiolajittelu viesteille, joka ohjaa monet markkinointiviestit kohderyhmän silmien ulottumattomiin
- Applen muutokset, joiden johdosta lähettäjä ei enää tiedä kuka on oikea avaaja
- Avausbotit, jotka turvaavat yrityssähköposteja hyökkäyksiltä, mutta samalla avaavat ja klikkaavat kaikkia viestejä ja linkkejä

Miten teet primary optimoidun viestin? 

Valitse primary optimoitu pohja

Suuntaa Vinessä Sähköpostit-osaan ja aloita luomalla uusi viesti.
Aukeavassa pohjavalikossa on kaksi valmiiksi primary optimoitua pohjaa: 
- Primääri-optimoitu
- Primääri-optimoitu 2

Voit myös muokata olemassa olevia viestejäsi primary optimoiduiksi. Näillä valmispohjilla pääset vain helpommin alkuun. 


Primary optimoidussa pohjassa elementit ovat rajatut

Avattuasi viestin huomaat, että erilaisten elementtien määrä on rajattu. Viestistä löytyy:
- Pääkuva
- Otsikko
- Tekstiä
- Yksi väliotsikko
- Yksi linkki
- Logo
- Linkki tietosuojaselosteeseen
- Linkki viestien peruuttamiseen

Jos haluat muokata omasta viestistäsi primary optimoidun pyri rajaamaan elementit näihin yllä mainittuihin. 

Henkilökohtaisuus parantaa viestin tavoittavuutta.

Viesti saavuttaa kohderyhmän Focused/Ensisijainen-kansion paremmin, jos viestissä välittyy henkilökohtainen ote. Tämä saavutetaan pienillä teoilla, kuten etunimen käyttämisellä
[ [FIRSTNAME] ] koodia käyttäen. 

Rajoita linkkien ja kuvien määrää

Suuri määrä linkkejä tai kuvia kertoo sähköpostiohjelmille, että kyseessä saattaa olla markkinointiviesti.

Tämän vuoksi valmiissa pohjassa on vain
- yksi linkkipaikka ja
- yläosan pääkuva.

Minimoimalla linkkien ja kuvien määrän saat viestin paremmin kohderyhmäsi silmien eteen. 

P.S. Muista myös asettaa kuvaan vaihtoehtoinen teksti - se parantaa sen saavuttavuutta.

Panosta sisältöihin ja käytettyyn kieleen

Primary optimoidussa viestissä sisältö nousee entistä tärkeämpään rooliin, kun kuvien ja linkkien määrä vähenee. Primary optimoinnissa myös sanavalinnoilla on merkitystä.

Myyvien termien käyttöä viestin otsikossa ja sisällössä kannattaa miettiä, sillä myynnilliset termit heittävät viestisi helposti muihin alakansioihin. Vältä (tai käytä varoen) esimerkiksi sanoja tarjous, alennus ja ilmainen. Näiden sanojen välttäminen parantaa viestisi mahdollisuuksia päätyä Ensisijainen-kansioon. 

kuva

Aitoja otsikoita kumppanuuspäällikkö Heta Mattilan Muut/Promotions kansioista 15.2.2022

Muuta vakiotekstit yrityksesi tyyliin

Suoramarkkinointiviestien vakio-osuudet, kuten tilauksen lopettaminen ja tietosuojaseloste ovat erinomainen paikka sähköpostiohjelmalle tunnistaa markkinointiviesti. Tämän vuoksi entiset "Peru tilaus" ja "Lopeta tilaus" tekstit kannattaa vaihtaa yritykselle sopivaan muotoon.
Voit käyttää esimerkiksi tällaisia sanamuotoja:
- En halua näitä viestejä
- En halua viestejä yritykseltä X
- Saat viestin, koska tietojemme mukaan olet vastuussa aihealueesta X yrityksessäsi. Mikäli et enää vastaa aiheesta peruthan viestit (tähän linkki).

Nämä erilaiset tekstit pääsevät huomattavasti helpommin seulan läpi, mutta ne ovat myös yksi tapa lisää viestiä yrityksellesi ominaisella tyylillä.

kuva

Lähetä viestit ihmiseltä ihmiselle

Sisältöjen ollessa valmis suuntaa viestin Asetukset osioon ja valitse aihe ja lähettäjä. Primary optimoinnissa henkilökohtaisuus korostuu läpi viestin, myös lähettäjän valinnassa. Viestisi toimii paremmin, jos valitset viestille oikean ihmisen lähettäjäksi. 

Vältä siis lähettäjiä kuten:
Vinen uutiskirje / info@vine.eu
Myyntiuutisia / myynti@vine.eu

ja käytä näiden sijaan lähettäjiä kuten:
Heta Mattila / heta.mattila@vine.eu
Tuula Herala / tuula.herala@vine.eu

Henkilö voi olla tarvittaessa keksitty. Voitte luoda käyttäjän esimerkiksi toimistokoira Taunolle, jolloin lähettäjä voisi olla Tauno Tavallinen / tauno.tavallinen@toimisto.fi. 

kuva

Viestisi on valmis!

Onneksi olkoon, olet luonut yrityksellesi primary optimoidun sähköpostiviestin! Voit nyt lähettää sen kohderyhmälle! 


Lähetettyäsi viestin käy tutustumassa tilastoihin ja erityisesti Meni verkkosivuille tuloksiin viestissä. Testaa lähetyksiä eri kohderyhmiin ja seuraa miten tulokset eroavat normaaleista lähetyksistä. 

kuva

Vine Oy

Linnoitustie 3
02600 Espoo
info@vine.eu
myynti@rhv.fi